Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
MISA cung cấp đa dạng các gói sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng
lựa chọn các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của đơn vị
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Khởi tạo
Khách hàng mới/khách hàng dùng Mismosa Desktop hết hạn
13.900.000
VNĐ/gói
Mua ngay
Áp dụng đối với khách hàng mua mới phần mềm lần đầu
Áp dụng đối với khách hàng đang sử dụng phần mềm Mimosa Desktop hết hạn cập nhật
Khởi tạo
Khách hàng dùng phần mềm Mimosa Desktop còn hạn
5.950.000
VNĐ/gói
Mua ngay
Áp dụng đối với khách hàng đang dùng phần mềm Mimosa Desktop còn hạn cập nhật
Gia hạn
Khách hàng đang dùng Mimosa Online gia hạn từ năm thứ 2 trở đi
5.950.000
VNĐ/năm
Mua ngay
Áp dụng đối với khách hàng đã triển khai Phần mềm Mimosa Online và gia hạn phần mềm từ năm thứ 2
Tập huấn/Đào tạo triển khai trực tuyến
Tập huấn
Trực tuyến tập trung
2.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho 02 người/1 đơn vị
Hình thức đào tạo qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Mua ngay
Đào tạo
Trực tuyến từng đơn vị
4.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người)
Hình thức đào tạo qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Mua ngay
Tập huấn/Đào tạo triển khai trực tiếp
Tập huấn
Trực tiếp tại đơn vị
8.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 2 người)
Hình thức tập huấn trực tiếp tại đơn vị
Mua ngay
Đào tạo
Trực tiếp tập trung
4.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người)
Hình thức tập huấn trực tiếp tại đơn vị
Mua ngay
Đăng ký dùng thử miễn phí
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau. MISA sẽ liên hệ với bạn sau 24h làm việc
Đăng ký