Danh sách gói sản phẩm, dịch vụ
MISA cung cấp đa dạng các gói sản phẩm, dịch vụ giúp khách hàng
lựa chọn các sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của đơn vị
ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ
Khởi tạo
Khởi tạo và phần mềm năm đầu tiên
14.000.000
VNĐ/GÓI
Trong đó:
Phí khởi tạo: 8.000.000 VNĐ
Phí phần mềm năm đầu tiên: 6.000.000 VNĐ
Phần mềm đáp ứng quy trình và nghiệp vụ hạch toán kế toán tại các đơn vị HCSN: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp…
Số lượng người dùng gồm:
01 người dùng
được toàn quyền (không giới hạn tính năng, không giới hạn số lượng chứng từ)
Không giới hạn số lượng tài khoản dành cho Lãnh đạo dùng để ký số chứng từ, xem báo cáo, tra cứu số liệu trên phiên bản Web và Mobile
Mua ngay
Gia hạn
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
6.000.000
VNĐ/NĂM
Duy trì dữ liệu phần mềm
Cập nhật quy định mới của nhà nước
Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm
hàng năm
Mua ngay
Mua thêm
Mua thêm 01 người dùng
5.000.000
VNĐ/GÓI/NĂM
Khách hàng đã triển khai Phần mềm MISA Mimosa Online, muốn triển khai thêm người dùng.
Phí mua thêm người dùng được tính hàng năm
Số lượng người dùng được bổ sung:
01 người dùng
(không giới hạn tính năng, không giới hạn số lượng chứng từ)
Mua ngay
Khởi tạo
Chuyển đổi và phần mềm năm đầu tiên
6.000.000
VNĐ/GÓI
Trong đó:
Phí khởi tạo: Miễn Phí
Phí phần mềm năm đầu tiên: 6.000.000 VNĐ
Phần mềm đáp ứng quy trình và nghiệp vụ hạch toán kế toán tại các đơn vị HCSN: Kho bạc, Tiền mặt, Tiền gửi, Vật tư hàng hóa, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Mua hàng, Bán hàng, Hóa đơn, Công nợ, Thuế, Tổng hợp…
Số lượng người dùng gồm:
01 người dùng
được toàn quyền (không giới hạn tính năng, không giới hạn số lượng chứng từ)
Không giới hạn số lượng tài khoản dành cho Lãnh đạo dùng để ký số chứng từ, xem báo cáo, tra cứu số liệu trên phiên bản Web và phiên bản Mobile
Mua ngay
Gia hạn
Gia hạn duy trì phần mềm hàng năm
6.000.000
VNĐ/NĂM
Duy trì dữ liệu phần mềm
Cập nhật quy định mới của nhà nước
Bảo trì, hỗ trợ chăm sóc và phát triển tính năng mới phần mềm
hàng năm
Mua ngay
Mua thêm
Mua thêm 01 người dùng
5.000.000
VNĐ/GÓI/NĂM
Khách hàng đã triển khai Phần mềm MISA Mimosa Online, muốn triển khai thêm người dùng.
Phí mua thêm người dùng được tính hàng năm
Số lượng người dùng được bổ sung:
01 người dùng
(không giới hạn tính năng, không giới hạn số lượng chứng từ).
Mua ngay
Tập huấn/Đào tạo triển khai trực tuyến
Tập huấn
Trực tuyến tập trung
2.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho nhiều đơn vị
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Mua ngay
Đào tạo
Trực tuyến từng đơn vị
4.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 02 ngày cho 01 đơn vị
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: Zoom, Webex, Skype…
Mua ngay
Tập huấn/Đào tạo triển khai trực tiếp
Tập huấn
Trực tiếp tập trung
4.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung cho nhiều đơn vị tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 02 người/đơn vị)
Mua ngay
Đào tạo
Trực tiếp tại đơn vị
8.000.000
VNĐ/đơn vị/khóa
Đào tạo phần mềm trực tiếp cho riêng từng đơn vị tại đơn vị trong 02 ngày (tối đa 10 người)
Mua ngay
Đăng ký dùng thử miễn phí
Vui lòng điền đầy đủ các thông tin sau. MISA sẽ liên hệ với bạn sau 24h làm việc
Đăng ký